o.T.
ins Dunkl blitzen II Tintenstift/Papier, 59 x 42 cm, 2016
o.T.
aufriss Tintenstift/Papier, 29,7 x 21 cm, 2017
o.T.
wavves Tintenstift/Papier, 29,7 x 21 cm, 2017
o.T.
unbetitelt 1 (Serie 2016) Tintenstift/Papier, 32 x 24 cm, 2016
o.T.
unbetitelt 2 (Serie 2016) Tintenstift/Papier, 32 x 24 cm, 2016
o.T.
unbetitelt 5 (Serie 2016) Tintenstift/Papier, 29,7 x 21 cm, 2016
o.T.
ins Dunkl blitzen I Tintenstift/Papier, 71 x 79 cm, 2016
o.T.
in front of my window II Tintenstift/Papier, 147 x 122 cm, 2016
o.T.
in front of my window I Tintenstift/Papier, 147 x 123 cm, 2016
o.T.
unbetitelt Tintenstift/Papier, 32 x 24 cm, 2016
o.T.
doppler Tintenstift/Papier, 29,7 x 21 cm, 2016
o.T.
Gitter Tintenstift/Papier, 24 x 32 cm, 2016
o.T.
apresski withoutme Tintenstift/Papier, 29,7 x 21 cm, 2016
o.T.
berger Tintenstift/Papier, 32 x 24 cm, 2016